Gömülü Dişler ve Cerrahi
Gömülü Diş

Hepimizin bildiği gibi ağzımızda en son süren dişler üçüncü azı dişleridir. Genelde 17 ila 25 yaşları arasında sürmeye başlarlar. Bu dişlerin ağızda bırakılıp bırakılmaması konusu tartışmalıdır. Eğer doğru pozisyonda sürerlerse ve çevre dokulara zarar vermiyorsa bu dişin yerinde kalmasında bir sakınca yoktur. Çene kemiğine kaynaşmış ve anormal pozisyonlu bir dişin (röntgenle tespit edilmiş) ileride yol açacağı zararlar göz önüne alınarak çekimine karar verilebilir. Diş arkındaki yer darlığı durumlarında dişin sürmesi dişeti- kemik ve diğer komşu diş engeline takılabilir. Sürme zamanı geldiği halde çeşitli nedenlerle çene kemiği içinde kalarak süremeye dişlere “gömülü dişler” denir. En sık rastlanan gömülü dişler 20 yaş dişleri olarak da bilinen 3. büyük azı dişleridir Gömülü 20 yaş dişlerinin problem olmasının nedeni ; genetik olarak bu dişe ihtiyaç kalmaması ve buna bağlı olarak gittikçe çenelerimizin küçülmesidir. Çenelerimiz küçüldükçe 20 yaş dişleri kendine yer bulamamakta ve dolayısıyla sürememektedir.

Bu dişler iki şekilde gömülü kalırlar;

Tamamıyla kemik içinde olanlar.
Bir kısmı kemik içinde kalıp, bir kısmı ise ağız içinde sürmüş olanlar.
Sürememiş veya yarı sürmüş olan bu dişler çeşitli sorunlara neden olabilirler. Bunlar kısaca şunlardır;

  • Dişeti enfeksiyonu
  • Çevre dişeti dokusunda enflamasyon (enfeksiyondan ötürü kızarıklık ve ağrı), periostitis ve yüzde şişlik.
  • 2.azı dişinde çürük
  • Dişin etrafındaki kemikte enflamasyon
  • Kist ve kist sonucu görülebilecek kemik kaybı
  • 2.azı dişinin sürmesinin engellenmesi
  • Diğer dişlerde yer değiştirme sonucu maloklüzyon yani diş dizisinde bozukluk
  • Alt çene kemiğinin angulus dediğimiz köşe kısmında kırıklar
  • Çene ekleminde sorunlar
Gömülü Diş

Sonuç olarak, gömülü kalmış dişler diğer dişler ve çevre dokuları için potansiyel bir tehlike kaynağıdır. Gömülü kalacağı tespit edilen her dişin zaman geçirmeden çıkartılması gerekliliği bugün bütün çene cerrahları tarafından kabul edilen bir yaklaşımdır.

Gömülü dişlerin çekiminde; dişin konum,şekil ve boyutuna bağlı olarak uygulanacak işlemin zorluk derecesi değişir. Basit bir çekimden sonra hafif bir şişlik, ağrı ve kanama olabilir. Daha özel işlemler gerektiren bazı kompleks çekimler de uygulanabilmektedir. Diş hekiminizin alacağı önlemler ve bulunacağı tavsiyeler yan etkileri minimalize eder.

Yol Tarifi Bizi Arayın Whatsapp